Hourglass е предназначен за сборовете на Свидетелите на Йехова.

Вестители
Организиране

Вестители, групи за проповедна служба, контакти при спешни случаи, присъствие на сбранията, райони

Графици
Графици

Почистване, проповедна дейност, свидетелстване на обществени места, събрания, аудио/видео, разпоредители и др.

Отчети

Месечни и годишни обощения, статистика на сбора, напредък на пионерите и средни стойности

Задачи

Назначавай задачи за събранията, свидетелстване на обществени места, разпоредители и др. Назначените вестители получават уведомление незабавно и могат да приемат или откажат.

Задачи
Задачи

Назначавай задачи за събранията, свидетелстване на обществени места, разпоредители и др. Назначените вестители получават уведомление незабавно и могат да приемат или откажат.

Служба
Служба

Вестителите предават отчетите си електронно чрез мобилния си телефон. Нотификациите им напомнят да предават отчета си.

App Store Google Play Store
Android APK apk Download
Служба

Вестителите предават отчетите си електронно чрез мобилния си телефон. Нотификациите им напомнят да предават отчета си.

Графици

Интуитивен график за събрания, служба, и др.

Графици
Графици

Интуитивен график за събрания, служба, и др.

Други отчети
Други отчети

Прегледай подробни отчети за проповедна служба и дейността на редовните пионери по всяко време.

Други отчети

Прегледай подробни отчети за проповедна служба и дейността на редовните пионери по всяко време.