Hourglass е предназначен за сборовете на Свидетелите на Йехова.

Вестители
Организирайте

Вестители, групи за проповедна служба, контакти при спешни случаи, присъствие на сбранията

Графици
Графици

Почистване, проповедна дейност, свидетелстване на обществени места, събрания, аудио/видео, разпоредители и др.

Отчети

Месечни и годишни обощения, статистика на сбора, напредък на пионерите и средни стойности

Задачи

Назначaвай части за събранията, свидетелстване на обществени места, разпородители и др. Назначените вестители получават уведомление незабавно и могат да приемат или откажат.

 Задачи
Служба
Служба

Вестителите предават отчетите си електронно чрез мобилния си телефон. Нотификациите им напомнят да предават отчета си.

App Store Google Play Store
Графици

Интуитивен график за събрания, служба, и др.

Графици
Други отчети
Други отчети

Прегледай подробни отчети за проповедна служба и дейността на редовните пионери по всяко време.