Въпроси и отговори

Кой е най-сигурния начин да вляза?

Влез използвайки Google акаунт, с включена двуфакторна автентикация.

Използва ли Hourglass услуги за онлайн съхранение (Dropbox, Google Drive, OneDrive и др.), за да съхранява данните на сбора?

Не, Hourglass не използва онлайн услуги за съхранение, за да пази вашите данни.

Разработчиците на Hourglass Свидетелите на Йехова ли са?

Да, Hourglass е създаден от братя, които искат усърдно да се грижат за своите задачи, използвайки съвременни технологии.

Колко струва използването на Hourglass?

За разлика от други програми, предназначени за сборовете, Hourglass не се управлява като бизнес с печалба.

Не се изисква заплащане, за да се използва Hourglass, но за да се поддържа, всеки месец се изразходват средства. Даренията са високо ценени.

Мога ли да помогна с превеждането на Hourglass на друг език?

Ако искаш да помогнеш при превода, свържи се с нас, използвайки информацията по-долу.