Функции

Общи
 • Всичко е винаги актуално и се синхронизира автоматично
 • Вестителите получават известия чрез мобилното приложение, за да предават отчети, да приемат задачи и други
 • Hourglass може да импортира данните ти от KHS, NW Scheduler, или TSWIN.
 • Експортирай данните на вашият сбор в PDF, CSV или JSON
Организирай
 • По желание, можеш да създадеш S-21 PDF файл, съдържащ Отчетната карта на вестителя за определен вестител или за целия сбор. Генерират се и общите суми от S-21 за всеки тип вестител.
 • Функцията Представители дава възможност на един вестител да въвежда отчети вместо друг (например един родител за детето си).
 • Възможно е да бъдат въведени контакти при спешен случай за всеки вестител.
 • Hourglass следи групите за проповедна служба и организира много отчети от тях. Също ти позволява да въвеждаш месечната посещаемост на събранията и създаде S-88 ПДФ.
Графици
 • Назначи привилегии на всеки вестител в сбора.
 • Планирай всички части за делничното събрание и да направи промени на частите, ако е необходимо
 • Излизащи и идващи докладчици: проследи кога за последен път някой е използвал този конспект, и виж актуална информация за докладчици и доклади от други сборове
 • Планирай задачи за събранието през уикенда, включително председателстващ, четец и покана за гости
 • Аудио и видео уредба, разпородители, микрофони и сцена
 • Отсъствията, като ваканции, пречи на някого да получи задача, докато не е на разположение
 • Назначи почистването и сбирките за служба
 • За свидетелстване на обществени места, можеш да определяш места, разположения, и да създаваш графици.
 • Създай PDF график за принтиране
Отчети
 • Виж списъка с липсващите отчети за проповедна служба от всеки вестител
 • Обобщение за месеца, готово за изпращане към клона
 • Подробен списък на цялата месечна дейност
 • Статистика на сбора, включително възраст, години покръстени, и активни/неактивни/нередовни вестители
 • Средни стойности за на службата по вестител, група и сбор
 • Напредък на редовни пионери
 • S-10 Аналитичен отчет на сбора
 • Общи стойности за служебната година