Функции

Общи
 • Всичко е винаги актуално и се синхронизира автоматично
 • Вестителите получават известия чрез мобилното приложение, за да предават отчети, да приемат задачи и други
 • Hourglass може да импортира данните ти от KHS, NW Scheduler, или TSWIN.
 • Експортирай данните на твоя сбор с PDF, DOCX, CSV или JSON
Организиране
 • По желание, можеш да създадеш S-21 PDF файл, съдържащ Отчетната карта на вестителя за определен вестител или за целия сбор. Генерират се и общите суми от S-21 за всеки тип вестител.
 • Функцията Представители дава възможност на един вестител да въвежда отчети вместо друг (например един родител за детето си).
 • Възможно е да бъдат въведени контакти при спешен случай за всеки вестител.
 • Hourglass следи групите за проповедна служба и организира много отчети от тях. Също ти позволява да въвеждаш месечната посещаемост на събранията и създаде S-88 PDF.
Графици

Езикови групи
Райони

Отчети
 • Виж списъка с липсващите отчети за проповедна служба от всеки вестител
 • Обобщение за месеца, готово за изпращане към клона
 • Подробен списък на цялата месечна дейност
 • Статистика на сбора, включително възраст, години покръстени, и активни/неактивни/нередовни вестители
 • Средни стойности за на службата по вестител, група и сбор
 • Напредък на редовни пионери
 • S-10 Аналитичен отчет на сбора
 • Общи стойности за служебната година