Сигурност

Безопасността не беше пренебрегвана при проектирането на Hourglass. Цялата комуникация с приложението Hourglass и всички съхранявани данни са криптирани. Системите са съхранявани на посветено на Hourglass пространство и копие на данните се запазва редовно.

Криптиране от край до край

Криптирането от край до край (E2E) е усъвършенствана функция. Докато цялата информация в Hourglass винаги е криптирана по време на транспортиране и в покой, E2E криптирането добавя още един слой на сигурност, като гарантира, че личната информация, като имена, рождени дати, адреси, телефонни номера и т.н., е криптирана с ключ, който само оторизирани членовете в сбора могат да получат. Сървърите и администраторите на Hourglass нямат възможност да дешифрират тази информация.