Χαρακτηριστικά

Γενικά
 • Όλα είναι πάντα ενημερωμένα και συγχρονίζονται αυτόματα
 • Οι εκδότες λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής για κινητά για να υποβάλλουν επιτόπια υπηρεσία, να δέχονται αναθέσεις και πολλά άλλα
 • Hourglass μπορει να εισάγει τα δεδομένα σας από το KHS, NW Scheduler, ή TSWIN.
 • Εξαγωγή των δεδομένων της εκκλησίας σας σε PDF, CSV ή JSON
Οργανώστε
 • Μπορείς να δημιουργήσεις την Κάρτα Ευαγγελιζομένου S-21 σε PDF, για έναν ευαγγελιζόμενο ή για ολόκληρη την Εκκλησία. Τα σύνολα S-21 για κάθε ευαγγελιζόμενο μπορούν επίσης να δημιουργηθούν.
 • Η δυνατότητα των αντιπροσώπων επιτρέπει σε έναν ευαγγελιζόμενο να υποβάλλει αναφορές για άλλο (όπως ένας γονέας για το παιδί του).
 • Οι επαφές έκτακτης ανάγκης / καταστροφής μπορούν να διατηρηθούν για κάθε ευαγγελιζόμενο.
 • Το Hourglass παρακολουθεί τους όμιλους υπηρεσίας αγρού και οργανώνει πολλές αναφορές για αυτούς. Επίσης μπορείτε να εισάγετε τους παρόντες των συναθροίσεων για κάθε μήνα και δημιουργεί το S-88 PDF.
Προγραμματα

Γλωσσικές ομάδες
Τομείς

Εκθέσεις
 • Δείτε μια λίστα με δελτία υπηρεσίας αγρού που λείπουν για κάθε ευαγγελιζόμενο
 • Μηνιαία σύνολα, έτοιμα για υποβολή στον Γραφείο Τμήματος.
 • Λεπτομερής κατάλογος όλων των μηνιαίων δραστηριοτήτων
 • Στατιστικά εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, των ετών που είναι βαφτισμένοι και των ενεργών/μη τακτικών/αδρανών ευαγγελιζομένων
 • Μέσοι όροι υπηρεσίας αγρού ανά ευαγγελιζόμενο, όμιλο και εκκλησία
 • Πρόοδος τακτικού σκαπανέα
 • S-10 Ανάλυση Εκκλησίας
 • Σύνολα Υπηρεσιακού Έτους