Ασφάλεια

Η ασφάλεια δεν ήταν μια δεύτερη σκέψη κατά την κατασκευή του Hourglass. Όλες οι επικοινωνίες προς και από την εφαρμογή Hourglass είναι κρυπτογραφημένες, όπως όλα τα υπόλοιπα δεδομένα. Τα συστήματα φιλοξενούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον αποκλειστικά για το Hourglass και δημιουργούνται τακτικά αντίγραφα ασφαλείας

Κρυπτογράφηση End-to-End

Η κρυπτογράφηση End-to-End (E2E) είναι μια προχωρημένη λειτουργία. Ενώ όλες οι πληροφορίες στο Hourglass είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη μεταφορά και σε κατάσταση αναστολής, η κρυπτογράφηση E2E προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας, διασφαλίζοντας ότι οι προσωπικές πληροφορίες, όπως ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου κ.λπ. κρυπτογραφούνται με ένα κλειδί που μόνο τα εξουσιοδοτημένα μέλη της κοινότητας είναι σε θέση να αποκτήσουν. Οι διαχειριστές της Hourglass δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκρυπτογραφήσουν αυτές τις πληροφορίες.