Hourglass ay para sa mga kongregasyon ng mga Saksi ni Jehova

Mamamahayag
Ayusin

Mga mamamahayag, mga grupo ng paglilingkod sa larangan, mga contact sa emergency, pagdalo sa pulong, mga teritoryo

Iskedyul
Iskedyul

Paglilinis, paglilingkod sa larangan, pampublikong pagpapatotoo, pulong sagitnang at dulong sanlinggo, audio/video, attendant, etc.

Ulat

Buwan-buwan at taunang mga kabuuan, mga istatistika ng kongregasyon, pag-unlad ng payunir, mga average

Atas

Magtalaga ng mga bahagi ng pulong, pampublikong pagpapatotoo, attendant, at higit pa. Agad na inaabisuhan ang mga nakatalaga at maaaring tanggapin o tanggihan.

 Atas
Atas

Magtalaga ng mga bahagi ng pulong, pampublikong pagpapatotoo, attendant, at higit pa. Agad na inaabisuhan ang mga nakatalaga at maaaring tanggapin o tanggihan.

Ministeryo
Ministeryo

Ang mga mamamahayag ay elektronikong nagsusumite ng mga ulat mula sa kanilang mga mobile phone. Maaaring magpadala ng mga abiso bilang paalala.

App Store Google Play Store
Android APK apk Download
Ministeryo

Ang mga mamamahayag ay elektronikong nagsusumite ng mga ulat mula sa kanilang mga mobile phone. Maaaring magpadala ng mga abiso bilang paalala.

Iskedyul

Intuitive na iskedyul para sa mga pulong, ministeryo, at higit pa.

Iskedyul
Iskedyul

Intuitive na iskedyul para sa mga pulong, ministeryo, at higit pa.

Ibang Ulat
Ibang Ulat

Tingnan ang mga detalyadong ulat ng serbisyo at pag-unlad ng Regular Payunir anumang oras.

Ibang Ulat

Tingnan ang mga detalyadong ulat ng serbisyo at pag-unlad ng Regular Payunir anumang oras.