Tampok

Pangkalahatan
 • Ang lahat ay palaging up-to-date at awtomatikong naka-synchronize
 • Tatanggap ang mga mamamahayag ng mga notification sa mobile app para magsumite ng report sa paglilingkod sa larangan, tumanggap ng mga atas, at higit pa
 • Maaaring i-import ng Hourglass ang iyong data mula sa KHS, NW Scheduler, o TSWIN.
 • I-export ang data ng iyong kongregasyon sa pamamagitan ng PDF, DOCX, CSV, o JSON
Ayusin
 • Maaari kang bumuo ng isang PDF ng S-21 Publisher Record Card, para sa isang mamamahayag o para sa buong Kongregasyon. Ang mga kabuuan ng S-21 para sa bawat mamamahayag ay mabubuo din.
 • Ang delegates feature ay nagbibigay-pahintulot sa isang mamamahayag na magsumite ng mga ulat para sa iba (tulad ng isang magulang para sa kanilang anak).
 • Maaaring mapanatili ang mga contact sa emergency/sakuna para sa bawat mamamahayag.
 • Sinusubaybayan ng Hourglass ang mga grupo at nag-aayos ng maraming ulat ng mga ito. Maaari mong i-enter ang bilang ng inyong meeting attendance para sa bawat buwan at bumuo ng S-88 PDF.
Iskedyul

Grupo sa ibang Wika
Teritoryo

Ulat
 • Tingnan ang listahan ng mga walang ulat sa paglilingkod sa larangan para sa bawat mamamahayag
 • Buwanang total, handang isumite sa Sangay
 • Detalyadong listahan ng lahat ng buwanang aktibidad
 • Mga statistic ng kongregasyon, kabilang ang edad, mga taong nabautismuhan, at aktibo/di-aktibo/iregular na mga mamamahayag
 • Mga average ng paglilingkod sa larangan ng bawat mamamahayag, grupo, at kongregasyon
 • Pag-sulong ng regular payunir
 • S-10 Pagsusuri ng Kongregasyon
 • Total ng Taon ng Serbisyo