Hourglass é para as congregacións das testemuñas de Xehová

Publicadores
Organizar

Publicadores, grupos de predicación, contactos de emerxencia, asistencia ás reunións e territorios

Programación
Programación

Limpeza, predicación, predicación pública, reunións de entre semana e de fin de semana, audio/vídeo, acomodadores, grupos de idiomas etc.

Informes

Totais mensuais e anuais, estadísticas da congregación, actividade dos pioneiros e medias

Asignacións

Programa asignacións para as reunións, a predicación pública, os acomodadores etc. Os que reciben as asignacións son notificados instantaneamente e poden aceptar ou rechazar a asignación.

Asignacións
Asignacións

Programa asignacións para as reunións, a predicación pública, os acomodadores etc. Os que reciben as asignacións son notificados instantaneamente e poden aceptar ou rechazar a asignación.

Predicación
Predicación

Os publicadores poden enviar o seu informe de predicación desde os seus dispositivos móbiles. Pódense enviar notificacións como recordatorios.

App Store Google Play Store
Android APK apk Download
Predicación

Os publicadores poden enviar o seu informe de predicación desde os seus dispositivos móbiles. Pódense enviar notificacións como recordatorios.

Programación

Programación intuitiva para as reunións, a predicación etc.

Programación
Programación

Programación intuitiva para as reunións, a predicación etc.

Outros informes
Outros informes

Ver informes de predicación detallados e a actividade dos pioneiros regulares en calquera momento.

Outros informes

Ver informes de predicación detallados e a actividade dos pioneiros regulares en calquera momento.