વિશેષતાઓ

જનરલ
 • દરેક બાબત હંમેશા અપ-ટૂ-ડેટ અને આપમેળે સિંક્રોનાઇઝ થાય છે
 • પ્રકાશકો ક્ષેત્ર સેવા રિપોર્ટ સબમિટ કરવા, સોંપણીઓ સ્વીકારવા, વગેરે માટે મોબાઇલ ઍપ્લિકેશન દ્વારા નૉટિફિકેશન્સ પ્રાપ્ત કરે છે
 • Hourglass તમારો ડેટા KHS, NW Scheduler અથવા TSWIN માંથીઇમ્પોર્ટ કરી શકે છે.
 • તમારા મંડળના ડેટાને PDF, CSV અથવા JSON દ્વારા ઍક્સ્પોર્ટ કરો
આયોજન (ઑર્ગૅનાઇઝ)
 • તમે એક પ્રકાશક માટે અથવા સમગ્ર મંડળ માટે S-21 પબ્લિશર રેકોર્ડ કાર્ડ્સની PDF જનરેટ કરી શકો છો. દરેક પ્રકાશકના પ્રકાર માટે પણ S-21 ટોટલ જનરેટ થાય છે.
 • પ્રતિનિધિઓ (delegates)ની સુવિધા એક પ્રકાશકને બીજા (જેમ કે તેમના બાળક માટે માતા-પિતા) માટે રિપોર્ટ સબમિટ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
 • દરેક પ્રકાશક માટે ઇમરજન્સી/આપત્તિના સંપર્કો જાળવી શકાય છે.
 • Hourglass ક્ષેત્ર સેવા ગ્રુપ્સ પર નજર રાખે છે અને તેમના દ્વારા ઘણા રિપોર્ટ્સનું આયોજન કરે છે. તે તમને દર મહિને તમારી સભાની હાજરી દાખલ કરવાની અને S-88 PDF જનરેટ કરવાની પણ પરવાનગી આપે છે.
શિડ્યુલિંગ

Language Groups
ટૅરિટરી

રિપોર્ટ્સ
 • દરેક પ્રકાશક માટે જેમના ક્ષેત્ર સેવા રિપોર્ટ નથી આવ્યા, એમની સૂચિ જુઓ
 • મંથલી ટોટલ, શાખામાં સબમિટ કરવા માટે તૈયાર
 • તમામ માસિક પ્રવૃત્તિઓની વિગતવાર સૂચિ
 • ઉંમર, બાપ્તિસ્મા પામેલા વર્ષો અને સક્રિય/નિષ્ક્રિય/અનિયમિત પ્રકાશકો સહિત મંડળના આંકડા
 • પ્રકાશક, ગ્રુપ અને મંડળ દીઠ ક્ષેત્ર સેવા સરેરાશ
 • રૅગ્યુલર પાયોનિયરની પ્રગતિ
 • S-10 મંડળ વિશ્લેષણ
 • સર્વિસ યર ટોટલ્સ