Značajke

Općenito
 • Svi podaci se automatski ažuriraju i sinhroniziraju
 • Objavitelji putem mobilne aplikacije primaju podsjetnike za izvještaje, prihvaćaju zadatke i drugo
 • U Hourglass možete prebaciti podatke iz programa KHS, NW Scheduler ili TSWIN.
 • Spremite skupštinske podatke u PDF, CSV ili JSON format
Skupštinska dokumentacija
 • Možete automatski kreirati Skupštinsku karticu objavitelja (S-21) u PDF formatu za pojedine objavitelje ili za cijelu skupštinu. Skupna kartica sa ukupnim izvještajima i prosjekom također se može kreirati.
 • Opcija Opunomoćenik omogućuje da jedan objavitelj unosi izvještaj umjesto drugog objavitelja (naprimjer roditelj umjesto svog djeteta).
 • Možete sačuvati kontakte za hitne slučajeve za svakog objavitelja.
 • Hourglass čuva podatke grupa za službu propovijedanja i po njima organizira mnoge izvještaje. Ujedno vam omogućava da unesete broj prisutnih na sastancima za svaki mjesec i kreirate obrazac S-88 u PDF formatu.
Izrada rasporeda
 • Dodijelite uloge svakom članu skupštine, vodeći računa o tome koje zadatke mogu dobiti
 • Napravite raspored za sve točke na sastanku u tjednu i po potrebi ih prilagodite
 • Javna predavanja: pratite kad je zadnji put neko predavanje bilo održano u vašoj skupštini, pronađite uvijek najnovije informacije o predavačima iz drugih skupština i njihovim predavanjima.
 • Raspored sa zaduženjima predsjedavajućeg na sastanku vikendom, čitaća Stražarske kule i ugošćavanje gostujućih predavača
 • Audio i video zaduženja na razglasu, redari, nošenje mikrofona i služba na pozornici
 • Osobi nije moguće dodijeliti zadatak jer je odsutna, naprimjer zbog godišnjeg odmora
 • Dodjeli voditelje sastanaka za službu i zadatke za čišćenje dvorane
 • Za svjedočenje na javnim mjestima možete dodati lokacije, pratiti dostupnost objavitelja i izraditi rasporede
 • Izradi PDF rasporede spremne za ispis
Izvještaji
 • Pregledaj listu svih izvještaja objavitelja koji nedostaju
 • Zbirni mjesečni izvještaji, spremni za slanje podružnici
 • Detaljna lista svih aktivnosti po mjesecima
 • Skupštinska statistika, starost objavitelja, godine krštenja, aktivni/neaktivni i neredoviti objavitelji
 • Prosjek službe svakog objavitelja, prosjek grupe i skupštine
 • Aktivnost stalnih pionira
 • S-10 Skupštinska analiza
 • Podaci za službenu godinu