Značajke

Općenito
 • Svi podaci se automatski ažuriraju i sinhroniziraju
 • Objavitelji putem mobilne aplikacije primaju podsjetnike za izvještaje, prihvaćaju zadatke i drugo
 • U Hourglass možete prebaciti podatke iz programa KHS, NW Scheduler ili TSWIN.
 • Izvezite skupštinske podatke u PDF, DOCX, CSV ili JSON format
Skupštinska dokumentacija
 • Možete automatski kreirati Skupštinsku karticu objavitelja (S-21) u PDF formatu za pojedine objavitelje ili za cijelu skupštinu. Skupna kartica sa ukupnim izvještajima i prosjekom također se može kreirati.
 • Opcija Opunomoćenik omogućuje da jedan objavitelj unosi izvještaj umjesto drugog objavitelja (naprimjer roditelj umjesto svog djeteta).
 • Možete sačuvati kontakte za hitne slučajeve za svakog objavitelja.
 • Hourglass čuva podatke grupa za službu propovijedanja i po njima organizira mnoge izvještaje. Ujedno vam omogućava da unesete broj prisutnih na sastancima za svaki mjesec i kreirate obrazac S-88 u PDF formatu.
Rasporedi

Grupe na stranim jezicima
Područja

Izvještaji
 • Pregledaj listu svih izvještaja objavitelja koji nedostaju
 • Zbirni mjesečni izvještaji, spremni za slanje podružnici
 • Detaljna lista svih aktivnosti po mjesecima
 • Skupštinska statistika, starost objavitelja, godine krštenja, aktivni/neaktivni i neredoviti objavitelji
 • Prosjek službe svakog objavitelja, prosjek grupe i skupštine
 • Aktivnost stalnih pionira
 • S-10 Skupštinska analiza
 • Podaci za službenu godinu