Hourglass se pou kongregasyon Temwen Jewova yo

Pwoklamatè yo
Òganize

Pwoklamatè, gwoup predikasyon, kontak nan ka ijans, asistans reyinyon,teritwa yo.

Pwogram
Pwogram

Netwayaj, soti predikasyon, predikasyon avèk charyo, reyinyon lasemèn ak wikenn, odyo/videyo, akèy, elatriye.

Rapò yo

Total pou mwa ak ane, statistik kongregasyon yo, pwogrè pyonye, mwayèn

Asiyasyon yo

Asiye patisipasyon reyinyon, predikasyon avèk charyo, akèy, ak lòt bagay ankò. Moun ou asiye yo ap jwenn notifikasyon menm kote a epi yo ka aksepte l oswa refize l.

Asiyasyon yo
Asiyasyon yo

Asiye patisipasyon reyinyon, predikasyon avèk charyo, akèy, ak lòt bagay ankò. Moun ou asiye yo ap jwenn notifikasyon menm kote a epi yo ka aksepte l oswa refize l.

Ministè a
Ministè a

Piblikatè yo soumèt rapò elektwonikman nan telefòn mobil yo. Yo ka voye notifikasyon kòm yon rapèl.

App Store Google Play Store
Android APK apk Download
Ministè a

Piblikatè yo soumèt rapò elektwonikman nan telefòn mobil yo. Yo ka voye notifikasyon kòm yon rapèl.

Pwogram

Pwogramasyon fasil pou reyinyon, sèvis, ak lòt bagay ankò.

Pwogram
Pwogram

Pwogramasyon fasil pou reyinyon, sèvis, ak lòt bagay ankò.

Lòt Rapò
Lòt Rapò

Gade rapò sèvis detaye ak pwogrè Pyonye regilye yo nenpòt ki lè.

Lòt Rapò

Gade rapò sèvis detaye ak pwogrè Pyonye regilye yo nenpòt ki lè.