Fonksyon yo

Jeneral
 • Tout bagay toujou ajou epi senkwonize otomatikman
 • Pwoklamatè yo resevwa mesaj nan applikasyon elektwonik la pou yo remèt rapò sèvis, aksepte asiyasyon, ak lòt bagay ankò
 • Hourglass ka enpòte done ou nan KHS, NW Scheduler, oswa TSWIN.
 • Voye done kongregasyon w lan nan fòma PDF,CSV oswa JSON
Òganize
 • Ou ka jenere yon PDF Kat dosye S-21 Piblikatè, pou yon sèl pwoklamatè oswa pou tout Kongregasyon an. Yo pwodwi total S-21 pou chak kalite piblikatè tou.
 • Fonksyon delege yo pèmèt yon piblikatè soumèt rapò pou yon lòt (tankou yon paran pou pitit yo).
 • Yo ka kenbe kontak ijans/dezas pou chak piblikatè.
 • Hourglass kenbe tras de gwoup sèvis yo ak òganize anpil rapò pa yo. Li pèmèt ou tou antre nonb moun ki prezan nan reyinyon ou pou chak mwa epi jenere yon PDF S-88.
Pwogram

Gwoup Lang yo
Teritwa yo

Rapò yo
 • Gade yon lis rapò sèvis ki manke pou chak pwoklamatè
 • Total yo pou mwa a, prè pou yo voye bay filyal la
 • Lis detaye pou tout aktivite nan mwa a
 • Statistik kongregation an sa ki gen ladan l, laj, ane batèm, ak pwoklamatè ki aktif/inaktif/iregilye
 • Mwayèn lè predikasyon pou pwoklamatè, gwoup, ak kongregasyon
 • Pwogrè pyonye pèmanan
 • S-10 Analiz Kongregasyon an
 • Total pou ane a nan travay predikasyon an