Hourglass

hourglass logo Hourglass là gì?

Nó dành cho các thư ký hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va.

 • Digital publisher record cards

  Thẻ điện tử

  Thông tin từ Thẻ Hồ sơ công bố được lưu trữ dưới dạng điện tử để dễ dàng truy cập và cập nhật.

 • Hourglass Time mobile app

  Ứng dụng di động

  Các công bố có thể gửi báo cáo bằng điện tử từ điện thoại di động của họ. Thông báo nhắc nhở họ đến thời gian của họ.

  Apple iTunes App Store Google Play Store
 • Instantly generated monthly summary report

  BÁO CÁO HÀNG THÁNG

  Tổng hợp báo cáo hàng tháng cho Chi nhánh ngay lập tức.

 • Other reports include pioneer progress and monthly details

  Các báo cáo khác

  Xem các báo cáo chi tiết về dịch vụ và tiến độ của Người tiên phong thường xuyên bất cứ lúc nào.

 • THÔNG TIN CHI TIẾT

  Hourglass có thể làm gì khác? Nó có an toàn không?

ĐĂNG KÝ

CHI PHÍ

Không cần trả tiền để sử dụng Hourglass, nhưng chúng tôi có chi phí mỗi tháng để mội người có thể tiếp tục sử dụng. Rất biết ơn sự đóng góp của bạn.

ĐĂNG KÝ

Đăng ký