Hourglass yra programa Jehovos liudytojų bendruomenėms

Skelbėjai
Organizuoti

Skelbėjai, lauko tarnybos grupės, kontaktai nelaimės atveju, sueigų lankomumas

Planavimas
Planavimas

Valymas, lauko tarnyba, viešasis liudijimas, šiokiadienio ir savaitgalio sueigos, garso/vaizdo įrašai, budėtojai ir kt.

Ataskaitos

Mėnesio ir metų sumos, bendruomenė statistika, pionierių pažanga, vidurkiai

Užduotys

Priskirkite sueigos dalis, lauko tarnybą, dalyvius ir dar daugiau. Užduoties gavėjas gauna apie tai pranešimą ir gali priimti arba atsisakyti paskirtos užduoties.

Užduotys
Užduotys

Priskirkite sueigos dalis, lauko tarnybą, dalyvius ir dar daugiau. Užduoties gavėjas gauna apie tai pranešimą ir gali priimti arba atsisakyti paskirtos užduoties.

Tarnyba
Tarnyba

Skelbėjai elektroniniu būdu pateikia ataskaitas iš savo mobiliųjų telefonų. Pranešimai primina jiems atiduoti savo ataskaitą.

App Store Google Play Store
Android APK apk Download
Tarnyba

Skelbėjai elektroniniu būdu pateikia ataskaitas iš savo mobiliųjų telefonų. Pranešimai primina jiems atiduoti savo ataskaitą.

Planavimas

Atsitiktinis sueigų tvarkaraštis, pareigos ir kt.

Planavimas
Planavimas

Atsitiktinis sueigų tvarkaraštis, pareigos ir kt.

Kitos ataskitos
Kitos ataskitos

Žiūrėti išsamias tarnybos ataskaitas ir regularųjų pionierių pažangą bet kuriuo metu.

Kitos ataskitos

Žiūrėti išsamias tarnybos ataskaitas ir regularųjų pionierių pažangą bet kuriuo metu.