Funkcjonalności

Ogólne
 • Wszystkie dane są zawsze aktualne i synchronizowane automatycznie
 • Głosiciele będą otrzymywać powiadomienia poprzez aplikację mobilną o zbiórkach do służby, akceptacji otrzymania zadania i inne
 • Możesz zaimportować dane z KHS, The Secretary oraz TSWIN.
 • Eksportuj dane zboru do pliku PDF, CSV lub JSON
Organizowanie
 • Możesz wygenerować PDF z formularzami S-21 Zborowej Karty Głosiciela dla pojedyńczego głosiciela jak i dla całego Zboru oraz wydrukować go na czystych kartach o rozmiarze 4x6 cala. Możesz tez zapisać je do pliku.
 • Funkcja oddelegowania pozwala jednemu głosicielowi wprowadzać sprawozdanie za innego głosiciela (np. rodzic za swoje dziecko)
 • Dane kontaktowe w razie wypadku/klęski żywiołowej przechowywane są dla każdego głosiciela osobno.
 • Hourglass zorganizuje grupy służby i wykona wiele raportów oraz zadba o prowadzenie statystyk obecności na zebraniach.
Planowanie
 • Przydziel przywileje dla każdego członka zboru uwzględniając te, które może otrzymać
 • Planowanie wszystkich części zebrania w tygodniu i w razie potrzeby dokonanie korekty
 • Lokalni i przyjezdni mówcy, śledzenie kiedy ostatnio był wygłoszony wykład, aktualne informacje na temat mówców i przemówień z innych zborów
 • Planowanie zebrania w weekend uwzględniając przewodniczącego, lektora i mówcę przyjezdnego
 • Nagłośnienie, uczestnicy, mikrofony i scena.
 • Nieobecności, takie jak urlop, zapobiegające przydzielenia punktu w trakcie czyjejś nieobecności
 • Przydziel dyżur sprzątania i zbiórki do sużby.
 • Dla służby publicznej możesz ustalić lokalizację, dostępność i stworzyć plan
 • Utwórz plany do wydruku w PDF
Raporty
 • Zobacz listę każdego brakującego sprawozdania
 • Podsumowanie miesiąca, gotowe do wysłania do Biura Oddziału
 • Szczegółowa lista wszystkich miesięcznych aktywności
 • Statystyki zboru takie jak wiek, data chrztu i czynni/nieczynni/nieregularni głosiciele
 • Średnia ze służby na głosiciela, grupę i zbór
 • Postęp pionierów stałych
 • S-10 Raport Analityczny Zboru
 • Podsumowanie roku