Funkcjonalności

Ogólne
 • Wszystkie dane są zawsze aktualne i synchronizowane automatycznie
 • Głosiciele będą otrzymywać powiadomienia poprzez aplikację mobilną o zbiórkach do służby, akceptacji otrzymania zadania i inne
 • Możesz zaimportować dane z aplikacji KHS, NW Scheduler lub TSWIN.
 • Eksportuj dane zboru do pliku PDF, CSV lub JSON
Organizowanie
 • Możesz wygenerować plik PDF z formularzami S-21 Zborowej Karty Głosiciela, zarówno dla pojedynczego głosiciela jak i dla całego zboru oraz wydrukować go na kartkach o rozmiarze A4. Możesz też zapisać je do pliku.
 • Funkcja oddelegowania pozwala jednemu głosicielowi wprowadzać sprawozdanie za innego głosiciela (np. rodzic za swoje dziecko)
 • Dane kontaktowe w razie wypadku/klęski żywiołowej przechowywane są dla każdego głosiciela osobno.
 • Hourglass pomoże zorganizować grupy służby i pozwoli na wykonanie wielu raportów. Zadba też o prowadzenie statystyk z obecności na zebraniach i wygeneruje formularz S-88 w formacie PDF.
Planowanie

Grupy językowe
Tereny

Raporty
 • Zobacz listę każdego brakującego sprawozdania
 • Podsumowanie miesiąca, gotowe do wysłania do Biura Oddziału
 • Szczegółowa lista wszystkich miesięcznych aktywności
 • Statystyki zboru takie jak wiek, data chrztu i czynni/nieczynni/nieregularni głosiciele
 • Średnia ze służby na głosiciela, grupę i zbór
 • Postęp pionierów stałych
 • S-10 Raport Analityczny Zboru
 • Podsumowanie roku