Hourglass je pre zbory Jehovových svedkov

Zvestovatelia
Plánovanie

Zvestovatelia, služobné skupiny, kontakty pre prípad núdze, účasť na zhromaždeniach, obvody

Plánovanie
Plánovanie

Upratovanie, schôdzky pred službou, služba na verejnosti, zhromaždenia v týždni a cez víkend, audio/video, usporiadatelia, atď.

Správy

Mesačné a ročné súčty, zborové štatistiky, pokrok priekopníkov a priemery

Úlohy

Prideľ jednotlivé časti zhromaždení, službu na verejnosti, usporiadateľov a ďalšie. Účastníci sú okamžite informovaní a úlohy môžu prijať alebo odmietnuť.

Úlohy
Úlohy

Prideľ jednotlivé časti zhromaždení, službu na verejnosti, usporiadateľov a ďalšie. Účastníci sú okamžite informovaní a úlohy môžu prijať alebo odmietnuť.

Služba
Služba

Zvestovatelia môžu podávať správy elektronicky zo svojich mobilných telefónov. Možno im zaslať upozornenie ako upomienku na odovzdanie správy.

App Store Google Play Store
Android APK apk Download
Služba

Zvestovatelia môžu podávať správy elektronicky zo svojich mobilných telefónov. Možno im zaslať upozornenie ako upomienku na odovzdanie správy.

Plánovanie

Intuitívne plánovanie zhromaždení, služby a ďalšieho.

Plánovanie
Plánovanie

Intuitívne plánovanie zhromaždení, služby a ďalšieho.

Ostatné správy
Ostatné správy

Kedykoľvek si môžeš pozrieť podrobné správy o službe a priebeh služby pravidelných priekopníkov.

Ostatné správy

Kedykoľvek si môžeš pozrieť podrobné správy o službe a priebeh služby pravidelných priekopníkov.