Funkcie

Všeobecné
 • Všetko je vždy aktuálne a automaticky synchronizované
 • Zvestovatelia dostávajú prostredníctvom mobilnej aplikácie oznámenia, aby mohli odoslať správu zo služby, prijať úlohy a ďalšie
 • Hourglass dokáže importovať dáta z aplikácií KHS, NW Scheduler a TSWIN
 • Export dát vašeho zboru do formátu PDF, DOCX, CSV alebo JSON
Plánovanie
 • Môžeš vygenerovať v PDF karty zborového zvestovateľa S-21 pre každého zvestovateľa alebo pre celý zbor. Tiež je možné vygenerovať súčty S-21 pre každý typ zvestovateľov.
 • Funkcia delegátov umožňuje jednému zvestovateľovi odosielať správy za iného zvestovateľa (napríklad rodičia za svoje deti).
 • Pre každého zvestovateľa je možné uchovávať núdzové kontakty pre prípad katastrofy.
 • Hourglass udržuje prehľad o služobných skupinách a organizuje od nich podávanie správ. Umožňuje tiež zadať účasť na zborových zhromaždení za každý mesiac a vygenerovať S-88 PDF.
Plánovanie

Obvody

Správy
 • Zobrazenie zoznamu chýbajúcich správ zo služby pre každého zvestovateľa
 • Mesačné súčty pripravené pre odoslanie do pobočky
 • Podrobný zoznam všetkých mesačných aktivít
 • Zborové štatistiky vrátane veku, rokov od krstu a činných/nečinných/nepravidelných zvestovateľov
 • Priemery kazateľskej služby na zvestovateľa, skupinu a zbor
 • Pokrok pravidelných priekopníkov
 • S-10 Správa o činnosti zboru
 • Prehľad za služobný rok