Funkcije

Splošno
 • Podatki so vedno samodejno posodobljeni in sinhronizirani
 • Oznanjevalci preko mobilne aplikacije prejmejo potisna sporočila za oddajo poročil o oznanjevanju, sprejemu nalog in drugo
 • Aplikacija Hourglass podpira uvoz podatkov iz programov KHS, NW Scheduler in TSWIN.
 • Izvozi podatke o občini v PDF, DOCX, CSV ali JSON formatu
Uredi
 • Generirate lahko obrazce S-21 Občinska kartica oznanjevalca v obliki PDF za enega oznanjevalca ali celotno občino. Skupni S-21 povzetki glede na tip oznanjevalca so prav tako generirani.
 • Funkcija pooblaščenca omogoča, da en oznanjevalec lahko odda poročilo za drugega (npr. starš za otroka).
 • Shranite in vzdržujete lahko kontaktne podatke za nujne primere ali nesreče za vsakega oznanjevalca.
 • Aplikacija Hourglass omogoča organiziranje oznanjevalskih skupin in pripravi različne povzetke njihovega delovanja. V njej lahko vodite evidenco prisotnosti na shodih za vsak mesec in generirate obrazec S-88 v obliki PDF.
Urejanje razporedov

Jezikovne skupine
Področja

Poročila
 • Poglej seznam manjkajočih poročil o oznanjevanju za vsakega oznanjevalca
 • Mesečno poročilo, pripravljeno za oddajo podružnici
 • Podroben seznam celotne mesečne aktivnosti
 • Občinska statistika, starost, leta krsta, in dejavni/nedejavni/neredni oznanjevalci
 • Oznanjevalska povprečja glede na oznanjevalca, skupino in občino
 • Dejavnost rednih pionirjev
 • S-10 Občinska analiza
 • Službeno leto skupaj