Hourglass u shërben kongregacioneve të Dëshmitarëve të Jehovait

Lajmëtarët
Organizimet

Lajmëtarët, grupet e shërbimit, kontaktet e emergjencës, prania në mbledhje, territoret

Programet
Programet

Pastrimi, shërbimi në fush, dëshmia publike, mbledhje e mesjavës dhe fundjavës, audio/video, shoqëruesit, grupet gjuhësore, etj.

Raportet

Totalet mujore dhe vjetore, statistikat e kongregacionit, përparimi i pionierëve, mesataret

Caktimet

Caktoni pjesët e mbledhjes, dëshminë publike, mikpritësit dhe më shumë. Personat e caktuar njoftohen menjëherë dhe mund t'a pranojnë ose refuzojnë caktimin.

Caktimet
Caktimet

Caktoni pjesët e mbledhjes, dëshminë publike, mikpritësit dhe më shumë. Personat e caktuar njoftohen menjëherë dhe mund t'a pranojnë ose refuzojnë caktimin.

Shërbimi
Shërbimi

Lajmëtarët mund të dërgojnë në formë elektronike raportet nga celularët e tyre. Mund t'u dërgohen njoftime rikujtuese që të dorëzojnë raportin.

App Store Google Play Store
Android APK apk Download
Shërbimi

Lajmëtarët mund të dërgojnë në formë elektronike raportet nga celularët e tyre. Mund t'u dërgohen njoftime rikujtuese që të dorëzojnë raportin.

Programet

Programe intuitive për mbledhjet, shërbimin dhe më shumë.

Programet
Programet

Programe intuitive për mbledhjet, shërbimin dhe më shumë.

Raporte të tjera
Raporte të tjera

Shikoni në çdo moment raporte shërbimi të detajuara, si dhe përparimin e pionierëve të rregullt.

Raporte të tjera

Shikoni në çdo moment raporte shërbimi të detajuara, si dhe përparimin e pionierëve të rregullt.