Hourglass është për kongregacionet e Dëshmitarëve të Jehovait

Lajmëtarët
Organizo

Lajmëtarët, grupet e shërbimit, kontaktet e emergjencës, pjesëmarrja në mbledhje, territoret

Planifikimi
Planifikimi

Pastrimi, shërbimi, dëshmi publike, mbledhet e mesjavës dhe fundjavës, audio/video, mikpritësit, etj.

Raportet

Totali mujore dhe vjetore, statistikat e kongregacionit, përparimi i pionierëve, mesatarja

Caktimet

Caktoni pjesë në mbledhje, dëshmi publike, mikpritëse dhe më shumë. Të caktuarit njoftohen menjëherë dhe mund të pranojnë ose refuzojnë.

 Caktimet
Caktimet

Caktoni pjesë në mbledhje, dëshmi publike, mikpritëse dhe më shumë. Të caktuarit njoftohen menjëherë dhe mund të pranojnë ose refuzojnë.

Shërbim
Shërbim

Lajmëtarët mund të dërgojnë në formë elektronike raportet nga celularët e tyre. Atyre u vijnë njoftime që të dorëzojnë raportin.

App Store Google Play Store
Android APK apk Download
Shërbim

Lajmëtarët mund të dërgojnë në formë elektronike raportet nga celularët e tyre. Atyre u vijnë njoftime që të dorëzojnë raportin.

Planifikimi

Planifikim intuitiv për mbledhje, shërbim dhe më shumë.

Planifikimi
Planifikimi

Planifikim intuitiv për mbledhje, shërbim dhe më shumë.

Raporte të tjera
Raporte të tjera

Shikoni në çfarëdo momenti raporte shërbimi të detajuara, si dhe progresin e pionierëve të rregullt.

Raporte të tjera

Shikoni në çfarëdo momenti raporte shërbimi të detajuara, si dhe progresin e pionierëve të rregullt.