Veçoritë

Të përgjithshme
 • Gjithçka është gjithmonë e përditësuar dhe e sinkronizuar automatikisht
 • Lajmëtarët marrin njoftime nëpërmjet aplikacionit celular për të dorëzuar shërbimin, për të pranuar caktime, si dhe më tepër
 • Hourglass mund t'i importojë të dhënat tuaja nga KHS, The Secretary dhe TSWIN.
 • Eksportoni të dhënat e kongregacionit tuaj nëpërmjet PDF, DOCX, CSV, ose JSON
Organizimet
 • Mund të gjeneroni një PDF me kartelat e Raportit të lajmëtarit S-21, qoftë për një lajmëtar, qoftë për të gjithë kongregacionin. Gjemerohen gjithashtu totalet e S-21 për çdo lloj lajmëtari.
 • Veçoria e delegimit i jep mundësi një lajmëtari që të dërgojë raporte për një tjetër (si për shembull një prind për fëmijën e tij).
 • Për çdo lajmëtar mund të mbahen kontaktet për raste emergjencash/katastrofash.
 • Hourglass ndjek ecurinë e grupeve të shërbimit dhe organizon shumë raporte sipas tyre. Gjithashtu, ju jep mundësi të plotësoni praninë në mbledhje për çdo muaj dhe të gjeneroni një dokument PDF S-88.
Programet

Grupet e gjuhës
Territoret

Raportet
 • Shihni një listë të raporteve të shërbimit në terren që mungojnë për çdo lajmëtar
 • Totalet mujore, gati për dorëzim në Degë
 • Lista e detajuar e të gjithë aktivitetit mujor
 • Statistikat e kongregacionit, duke përfshirë moshën, vitet e pagëzimit dhe lajmëtarët aktivë/joaktivë/të parregullt
 • Mesataret e shërbimit në fushë për lajmëtar, grup dhe kongregacion
 • Ecuria e pionierit të rregullt
 • S-10 Raporti analitik i kongregacionit
 • Totalet e vitit të shërbimit