Siguria

Kur është krijuar Hourglass, nuk është lënë pas dore siguria. Të gjitha komunikimet me aplikacionin Hourglass janë të enkriptuara, dhe po kështu janë edhe të gjitha të dhënat. Sistemet qëndrojnë në një mjedis të posaçëm për Hourglass dhe arkivohen rregullisht.

Kriptimi end-to-end

Kriptimi end-to-end (E2E) është një veçori e avancuar. Ndërsa të gjitha informacionet në Hourglass janë gjithmonë të koduara në tranzit dhe në pushim, enkriptimi E2E shton një shtresë tjetër sigurie duke siguruar që informacioni personal, si emrat, datat e lindjes, adresat, numrat e telefonit, etj. të kodohen me një çelës që vetëm anëtarët e autorizuar të kongregacionit janë në gjendje ta përdorin. Serverat dhe administratorët e Hourglass nuk kanë mundësi për të deshifruar këtë informacion.