Hourglass är till för församlingarna av Jehovas vittnen.

Förkunnare
Organisera

Förkunnare, tjänstegrupper, nödkontakter, mötesnärvaro, distrikt

Schemaläggning
Schemaläggning

Städning, tjänsten på fältet, offentligt vittnande, veckomöten och helgmöten, ljud/bild, mötesvärdar, etc.

Rapporter

Månatlig och årlig statistik, församlingsstatistik, pionjärstatus, medelvärden

Uppgifter

Tilldela mötesuppgifter, offentligt vittnande, mötesvärdar, och mer. Mottagare meddelas i appen omedelbart och kan acceptera eller tacka nej.

Uppgifter
Uppgifter

Tilldela mötesuppgifter, offentligt vittnande, mötesvärdar, och mer. Mottagare meddelas i appen omedelbart och kan acceptera eller tacka nej.

Tjänst
Tjänst

Förkunnare kan skicka in sin rapport i appen på sin telefon eller via hemsidan. Påminnelser om att rapportera i tid skickas via Hourglass appen.

App Store Google Play Store
Android APK apk Download
Tjänst

Förkunnare kan skicka in sin rapport i appen på sin telefon eller via hemsidan. Påminnelser om att rapportera i tid skickas via Hourglass appen.

Schemaläggning

Intuitiv schemaläggning för möten, tjänsten, med mera.

Schemaläggning
Schemaläggning

Intuitiv schemaläggning för möten, tjänsten, med mera.

Övriga rapporter
Övriga rapporter

Granska utförliga tjänsterapporter och pionjärernas framsteg.

Övriga rapporter

Granska utförliga tjänsterapporter och pionjärernas framsteg.