Frågor och svar

Vad är det säkraste sättet att logga in?

Logga in med ett Googlekonto som använder sig av tvåstegsverifiering.

Does Hourglass use online storage services (Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc.) to store my congregation's data?

No, Hourglass does not use online storage services to store your data.

Are the developers and maintainers of Hourglass Jehovah's Witnesses?

Yes. Hourglass was created by brothers who want to diligently care for their assignments using modern technology.

How much does it cost to use Hourglass?

Unlike some programs designed for congregations, Hourglass is not run as a for-profit business.

Hourglass är kostnadsfritt för användarna men det innebär ändå kostnader varje månad för att hålla det tillgängligt. Bidrag mottages tacksamt

Can I help translate Hourglass into another language?

Vill du hjälpa till att översätta? Kontakta oss nedan