Funktioner

Generellt
 • Allting är uppdaterat och synkroniseras automatiskt
 • Förkunnare får notifikation via appen för att skicka in sin tjänsterapport, ta emot uppgifter, med mera
 • Hourglass kan importera data från KHS, NW Scheduler och TSWIN.
 • Exportera församlingens data via PDF, DOCX, CSV eller JSON
Organisera
 • Programmet genererar registerkort S-21 i PDF-format för enskilda förkunnare eller för hela församlingen. S-21 korten för varje typ av förkunnare genereras också.
 • Ombudsfunktionen låter en förkunnare rapportera åt en annan (tex en förälder rapporterar för sitt barn).
 • Nödkontaktlistor kan upprättas på förkunnarnivå.
 • Hourglass håller reda på tjänstegrupperna och deras rapporter. Man kan också lägga in mötesnärvaron för varje månad och generera S-88 PDF-filer.
Schemaläggning

Språkgrupper
Distrikt

Rapporter
 • Se en lista med saknade rapporter för varje förkunnare
 • Månadsrapport, redo för inlämning till avdelningskontoret
 • Detaljerad lista över alla månatliga aktiviteter
 • Församlingsstatistik, inklusive ålder, döpta år och aktiva/inaktiva/oregelbundna förkunnare
 • Genomsnitt för tjänsten per förkunnare, grupp och som församling
 • Reguljära pionjärers framsteg
 • S-10 Församlingsanalys
 • Summering av tjänsteåret