Säkerhet

Säkerheten i Hourglass har högsta prioritet. All kommunikation mellan förkunnarna och Hourglass är krypterad. Systemet ligger i en miljö som är dedikerad till Hourglass och säkerhetskopior skapas regelbundet. Du kan närsomhelst exportera din församlings data med hjälp av exportfunktionen och/eller genom att exportera registerkorten S-21.

End-to-End-kryptering

End-to-end-kryptering (E2E) är en avancerad funktion. Medan all information i Hourglass alltid är krypterad under transit mellan server och klient, lägger E2E-kryptering ytterligare ett lager av säkerhet genom att säkerställa att all personlig information, såsom namn, födelsedatum, adresser, telefonnummer etc. krypteras med en nyckel som endast auktoriserade administratörer i den lokala församlingen har. Hourglass-utvecklarna eller någon annan (utan krypteringsnycklarna) kan med andra ord inte läsa informationen som finns lagrad.