รักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อสร้างHourglass

การเข้ารหัสการสื่อสารสองทาง

การเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง (E2E) เป็นคุณลักษณะขั้นสูง ในขณะที่ข้อมูลทั้งหมดในนาฬิกาทรายจะถูกเข้ารหัสเสมอในระหว่างการขนส่งและในเวลาที่เหลือการเข้ารหัส E2E จะเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งโดยการทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อวันเดือนปีเกิดที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ จะถูกเข้ารหัสด้วยคีย์ที่สมาชิกชุมนุมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถรับได้ เซิร์ฟเวอร์นาฬิกาทรายและผู้ดูแลระบบมีความสามารถในการถอดรหัสข้อมูลนี้ไม่มี