Câu Hỏi và Trả Lời

Cách an toàn nhất để tôi đăng nhập là gì?

Đăng nhập bằng tài khoản Google đã bật xác thực hai yếu tố.

Hourglass có sử dụng các dịch vụ lưu trữ trực tuyến (Dropbox, Google Drive, OneDrive, v.v.) để lưu trữ dữ liệu của hội thánh tôi không?

Không, Hourglass không sử dụng các dịch vụ lưu trữ trực tuyến để dữ liệu của bạn.

Có phải là những người tạo và duy trì Hourglass Nhân chứng Giê-hô-va không?

Đúng. Hourglass được tạo ra bởi những anh muốn chăm chỉ hoàn thành công việc của mình bằng công nghệ hiện đại.

Giá bao nhiêu để sử dụng Hourglass?

Khác với một số chương trình được thiết kế cho các hội thánh, Hourglass không phải là một kinh doanh vì lợi nhuận.

Không cần trả tiền để sử dụng Hourglass, nhưng chúng tôi có chi phí mỗi tháng để mọi người có thể tiếp tục sử dụng. Rất biết ơn sự đóng góp của bạn.

Tôi có thể giúp dịch Hourglass sang ngôn ngữ khác không?

Nếu bạn muốn giúp dịch, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin bên dưới.