Bảo vệ

An ninh không phải là một suy nghĩ sau khi xây dựng Hourglass. Tất cả thông tin liên lạc đến và đi từ ứng dụng Hourglass đều được mã hóa, cũng như tất cả dữ liệu ở trạng thái còn lại. Các hệ thống được lưu trữ trong một môi trường dự phòng dành riêng cho Hourglass và thường xuyên được sao lưu.

Mã hóa đầu đến cuối

Mã hóa End-to-End (E2E) là một tính năng nâng cao. Mặc dù tất cả thông tin trong Hourglass luôn được mã hóa khi chuyển tiếp và ở trạng thái nghỉ, mã hóa E2E bổ sung thêm một lớp bảo mật khác bằng cách đảm bảo rằng thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, v.v. được mã hóa bằng khóa mà chỉ tổ chức được ủy quyền các thành viên có thể có được. Máy chủ và quản trị viên của Hourglass không có khả năng giải mã thông tin này.